OIhQtO25xl4UsNTxv2U8Hz03mYK1zXasJeBuzlaAT1A

DXzwSFg6gMyqITS1P0ZY0VpKNYfyXKhAsA123HmMG_U

Eimy8ErQg4_NZW360py3pyM3MDbgckOv3YKcClKoYds

E0fqQY7sy_kOpk9wgbQpawLTbhVHgu3AMaMxNw9gKds

bPnnJ6Ub35Mf6AY2G-3sLKHt7WVOYqHMg_yvtg-WY-s

ISO 14001

ISO 14001 na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”

ISO 14001 jest uznawaną normą zarządzania środowiskowego. Pozwala wdrożyć systemowe podejście do zarządzania w organizacji aspektami środowiskowym, sposobu ich monitorowania oraz oceny ich wpływu na środowisko.

Producenci i usługodawcy - w tym również Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. są nieustanie pod presją aby dostawy były bardziej przyjazne dla środowiska. Dzieje się tak z uwagi na rosnącą globalnie świadomość środowiskową i jej wpływ na styl życia konsumentów.

Zmniejszenie kosztów energii, zużycia materiałów, emisji gazów i wody w dzisiejszych czasach znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach funkcjonowania Przedsiębiorstwa i dotyczą wszystkich pracowników.

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja systemu środowiskowego znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem, poprzez ciągłą ocenę ustanowionych i wdrożonych procedur. Organizacje, które działają zgodnie z zasadami systemu zarządzania środowiskowego mogą redukować koszty i zwiększać świadomość, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku.

Ocena stosowania wdrożonego na oczyszczalni systemu zarządzania środowiskowego dokonywana jest corocznie przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Nie inaczej było i w tym roku, a konkretnie na przełomie maja i czerwca.

Stałym działaniem Przedsiębiorstwa jest prowadzenie działań informacyjnych umożliwiających mieszkańcom poznawanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową. Aby przybliżyć mieszkańcom zachodzące na oczyszczalni procesy, planowane jest stworzenie ścieżki edukacyjnej. Ponadto jak co roku, tradycyjnie już w wybraną sobotę września organizujemy „Dzień otwarty Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec – jest to wydarzenie podczas którego osoby z zewnątrz, mieszkańcy mogą zapoznać się ze specyfiką pracy Oczyszczalni.

Ponadto polecamy możliwość oprowadzenia po Oczyszczalni, zorganizowanych wycieczek uczniów i studentów.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2017-10-05 10:54
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 4 osoby, dzisiaj odwiedziło nas 317 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 820 729 osób.