UE Fundusz Spójności
Strona główna/O Firmie/Aktualności/Komunikaty/Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

9 Stycznia 2024

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przypomina o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek  których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć przed działaniem mrozu pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę czy nie są uszkodzone pokrywy,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (otulina, styropian, pianka, tkanina), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,
  • w szaletach ogólnych doprowadzić do stanu używalności urządzenia grzewcze.

W czasie zimy należy:

  • nie składać śniegu i lodu na urządzeniach wod-kan takich jak: pokrywy żeliwne od zasuw, hydrantów, studzienek,  publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych itp.
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić  wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu  umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), należy zgłosić wyciek do naszej firmy pod numer telefonu: 032 3494-600, 032 3494-601. Wówczas dokonamy wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.

do góry