yrSu4M-C21n-5KFPOgzZ88qgakogqptPx1j7SCE8Zrg

P_rUN5_a0wf4V0PeHsUxo3Bp4HrZvZ1RdZF55tseBoc

Ce2wbmpeSltvsgHcxT6RCcotMwTAsQp6hcCBhTFd0jU

R4Dtq6fJLAF0OQZAeRXJcOHp6mcOLGAtoasQ7y_AXY4

ZINWgFwDjaqD9OUqzE74LIvJUSPsMLdhq8zdPGrQAxo

Inwestycje

Priorytetem w zakresie świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest: zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka inwestycyjna ChŚPWiK Sp. z o.o. realizowana jest m.in. poprzez:
1) uzbrajanie w sieć wod.– kan. terenów Chorzowa i Świętochłowic,
2) przyłączanie do sieci nowych odbiorców usług,
3) zaopatrzenie w wodę dla celów ppoż,
4) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia strat wody.
 

Zadania inwestycyjne określone w planie rozwoju i modernizacji uwzględniają rzeczywiste potrzeby Przedsiębiorstwa wynikające z jego podstawowej działalności. Niezbędne w tym zakresie prace modernizacyjne związane są przede wszystkim z wymianą infrastruktury będącej w złym stanie technicznym cechującej się przede wszystkim dużą awaryjnością. Stanowi to jedno z długofalowych działań inwestycyjnych Przedsiębiorstwa, które uwzględnia jednocześnie prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej oraz racjonalnej gospodarki wodociągowej.

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z zakresu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów na wymianę bądź zakupy środków trwałych.

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Agnieszka Sawoszczuk 2013-12-06 13:41
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziło nas 286 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 836 779 osób.