RQOiYkLWFNFJo023z4ZgLAsXJc772FAH2UEMvh7gnEFBnZrV2ebFmwXYetvaaLtVRvqfZQlF5I4IejTJj94hkg

2vtKo6P8PMTCa5JNiHJiYGDU2xpuEngnbE8rIz-SAsZBnZrV2ebFmwXYetvaaLtVRvqfZQlF5I4IejTJj94hkg

j8nIRv1HVp4A_ow0emacLDhrnRChPu2a-o3_RLr38w6mV7wkqJjlpY-3wDTrms4Ejfsdeyck7sZztiJxZ7mYZA

GaCLXkuac0iTFTwqCZ1EQefapTyjdKV7plUlTDYWMcOmV7wkqJjlpY-3wDTrms4Ejfsdeyck7sZztiJxZ7mYZA

mnXm2qHVThXRz_91Wolzy5nENqu-gVLp8JUBdFPpxoOmV7wkqJjlpY-3wDTrms4Ejfsdeyck7sZztiJxZ7mYZA

Oczyszczalnia Klimzowiec

Technologia oczyszczalni ścieków Klimzowiec

Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” zaprojektowana została do oczyszczania wód Rawy stanowiącej główny ogólnospławny kolektor ściekowy dla miast Chorzów i Świętochłowice. Zastosowany pierwotnie proces technologiczny został opracowany ponad 40 lat temu, zgodnie z ówczesnym poziomem wiedzy i z uwzględnieniem zasady wyposażania oczyszczalni ścieków głównie w urządzenia przemysłu krajowego.

Ostatecznie dla oczyszczalni przyjęto system BARDENPHO do zintegrowanego usuwania związków azotu, węgla i fosforu, pozwalający na spełnienie obowiązującego ww. Rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, iż oczyszczalnia przyjmuje ilość ścieków równoważną ponad 200 000 mieszkańców, zakwalifikowana jest do grupy obiektów, odnośnie których stosowane są najsurowsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Do momentu przeprowadzenia modernizacji w latach 2009-2011 obiekt pracował układzie z 1997 roku, z wprowadzonymi ze względu na problemy eksploatacyjne zmianami na ścieżce osadowej (zmiana napowietrzania komór stabilizacji tlenowej, doposażenie w drugi zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, instalacja dwóch pras wolnoobrotowych w stacji odwadniania osadu).

Technologia oczyszczalni

:
Budynek przeróbki osadu
:
Część biologiczna oczyszczalni z lotu ptaka

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-04-08 13:16
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 3 osoby, dzisiaj odwiedziły nas 322 osoby, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 820 734 osoby.