EKDYuZ5jjwAvicht9GTS3n-DA_NefULlxlAUnt94gR4

FBZ-OlbSTBz63bE0lcuqDsRCS43k9dHp4zKZvMD52vU

7Qy2GPyHolKmoFP2J-WW4pehw-CAXvfKjYoRnYyS6vk

Wv2g1n-tXE7mkHGmsEs5-sw4PWdzZmENvhqpHvcY74A

kzmWBkXgyj0SF5ulpOMsclznW8-iAd0U85Yf6ZlHL8s

Ciekawostki

Dlaczego ścieki są niebezpieczne i trzeba je oczyszczać?

Generalnie oczyszczalnie ścieków służą:

  • ochronie zdrowia, życia i środowiska
  • oraz chronią zasoby powierzchniowe i podziemne czystej wody, z której korzystać będą przyszłe pokolenia.

Chociaż dzięki istnieniu systemu kanalizacji nie doświadczamy już w codziennym życiu problemów ze ściekami, to jednak myjąc naczynia, piorąc, korzystając z toalety wytwarzamy ogromne ilości ścieków, które zagrażają naszemu zdrowiu, czasami życiu, a także grożą zanieczyszczeniem zasobów wodnych, służących zaspokajaniu potrzeb wody pitnej.

Oprócz ścieków „domowych” do systemów kanalizacyjnych odprowadzane są ścieki z innych obiektów, jak szpitale, szkoły czy budynki administracyjno – biurowe, a także z zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Dodatkowo system kanalizacyjny Aglomeracji „Chorzów-Świętochłowice” odprowadza do oczyszczalni wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni  utwardzonych, tj. placów, parkingów, ulic, ale również i dachów, zbierając przy tym wszelkiego rodzaju odpady stałe (np. liście, piasek, plastikowe opakowania) i inne niebezpieczne substancje, jak oleje, chemikalia (środki ochrony roślin, rozpuszczalniki i farby). Ta mieszanina ścieków ostatecznie trafia do Oczyszczalni Ścieków "Klimzowiec", gdzie dodatkowo, osobnym rurociągiem doprowadzane są zafenolowane ścieki ze stawu Kalina usytuowanego w Świętochłowicach przy hałdzie odpadów poprodukcyjnych po byłych Zakładach Chemicznych „HAJDUKI”.

Nieoczyszczone ścieki są nie tylko problemem estetycznym, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie sanitarne dla mieszkańców.

  • Odchody ludzkie oraz zwierzęce mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze. Mogą one dostać się do ścieków ze szpitala oraz pochodzić od osób, które są ich nosicielami, (chociaż same nie są chore najczęściej nawet nie zdają sobie sprawy, że są nosicielami mikroorganizmów chorobotwórczych)
  • Źródłem zanieczyszczeń mogą być również odchody zwierzęce spłukane z ulicy bądź z masarni
  • Wszelkiego rodzaju środki chemiczne. Szczególnie groźne są różnego rodzaju środki ochrony roślin, czy rozpuszczalniki
  • Ścieki prędzej czy później przedostają się do wód gruntowych lub trafiają do rzek, stawów i jezior. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia, a często utratę źródła czystej wody.

Razem z nieoczyszczonymi ściekami do wód dostają się duże ilości związków fosforu i azotu. Związki te "użyźniają" wodę i powodują gwałtowny rozwój różnego rodzaju glonów. Zbyt wielka ilość związków azotu może być również niebezpieczna dla ludzi. Szkodliwe dla ludzi są również niektóre metale zawarte w ściekach pochodzących z zakładów przemysłowych. Inne substancje toksyczne mogą dostać się do ścieków z zakładów przemysłowych albo z ulic spłukiwanych przez wodę deszczową. Do substancji tych należą pestycydy i inne chemikalia jak benzen, fenol, chlorki, związki chloru, węgla, wodoru, czyli m.in. wszelkiego rodzaju farby i rozpuszczalniki.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Krzemień 2013-04-11 17:05
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 2 osoby, dzisiaj odwiedziły nas 294 osoby, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 820 706 osób.