NBuGgZxCUAZGSWi2FqzBwwwf00G8-9DTeO6xiFid-XCwETTFHkATTUUxDxGo5e_ad4DnyRcAuszd_W75jIdaPw

Vaa2NLxRyHfe3AlVs_nCCqMNG6GbxuFy9I5nNBeXKHqwETTFHkATTUUxDxGo5e_ad4DnyRcAuszd_W75jIdaPw

5yWjTHB9SQD-ag4xHPLqujxIvmkEkC_fzGamkChm6kzMZeyWX9vaxyOzkt_MoaSR5tRd4ZPh2vECgPPPoA02Ng

pQ49MfIurGQLpQQfJScKV4lpt0LwDZsGRFMKb-PwR5HMZeyWX9vaxyOzkt_MoaSR5tRd4ZPh2vECgPPPoA02Ng

Mx44mdSWQSPebcGeZ7e2O8q9VnVIhf_sCDJrVq-EpMzMZeyWX9vaxyOzkt_MoaSR5tRd4ZPh2vECgPPPoA02Ng

Unieszkodliwianie odpadów

Informujemy, że Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. posiada decyzję na unieszkodliwianie odpadów jak niżej, w ciągu technologicznym przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie przy ul. Krętej 9.  ChŚPWiK sp. z o.o. jest zarejestrowana w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem  BDO 000018667

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość (Mg/rok)

do

1

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

10 000,00

2

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00

3

02 03 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00

4

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

10  000,00

5

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00

6

02 05 80

Odpadowa serwatka

70 000,00

7

02 05 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00

8

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

10 000,00

9

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00

10

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

10 000,00

11

02 06 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00

12

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

10 000,00

13

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

10 000,00

14

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 000,00

15

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

10 000,00

16

02 07 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00

17

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające oleje jadalne i tłuszcze

10 000,00

18

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

10 000,00

19

19 08 14

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

10 000,00

20

19 08 99

Inne niewymienione odpady

10 000,00


Maksymalna ilość odpadów, które może zostać skierowana do procesu unieszkodliwiania wynosi 74000 Mg/r = 200m3/d.

Zapraszamy do współpracy.
Osoba do kontaktu Kierownik Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Piotr Banaszek, tel: 501-506-973, mail:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Ryszard Missala 2019-12-27 07:14
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 5 osób, dzisiaj odwiedziło nas 190 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 837 504 osoby.