EIW_yxtKBSyOELiQSpKEy2wgjQOPuTeIyIOIPhVOqyU

cogjGuetwRbC2c36jW-XkcrwQ5VgxbY3QLuqrZNVVYs

QQwzCVmlN_9QWouvi4leU_OXoNONlv2DooSN_rPc4sk

hdWCoR6vETwTy32vn0uaC0TeyIF_LSYTaetFQ5H-GeE

_81eTzPrZ3t4YquZuHiIo537wjAVDHqoiAyIOf-FVm8

Kogeneracja

W dniu 30.11.2011 roku Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii.

Na terenie oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie znajduje się jednostka kogeneracyjna składająca się z trzech agregatów kogeneracyjnych Elteco Petra 500C o łącznej mocy elektrycznej 0,990 MW.

 

Agregat kogeneracyjny Elteco Petra 500 jest urządzeniem przeznaczonym do stałego wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej przy użyciu gazowego silnika spalinowego zasilanego biogazem. Głównymi komponentami jednostki kogeneracyjnej ELTECO PETRA są: gazowy silnik spalinowy, generator prądu (prądnica synchroniczna), system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia, natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 3x230V. Moc elektryczna każdego agregatu wynosi 330 kW, a moc cieplna 405 kW. Sprawność cieplna urządzenia wynosi 50,6%, sprawność elektryczna wynosi 38,7%.

W roku 2017 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło w 94,73% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni.

 

Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni, a tym samym pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz.

Energia Elektryczna wytworzona w 2017 r. w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła na pokrycie w 68,58% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

 

Paliwem wykorzystywanym w agregatach kogeneracyjnych jest biogaz uzyskiwany z fermentacji osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Biogaz zawiera około: 60% metanu, 38% dwutlenku węgla. Pozostałe 2% to azot gazowy i inne gazy.

W rok 2017 w komorach fermentacyjnych Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec wyprodukowano 1 978 421 m3 biogazu.

W Polsce obowiązuje system wsparcia, dzięki któremu wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej spełniający odpowiednie wymogi prawne, mogą liczyć na dodatkowe przychody w postaci tzw. świadectw pochodzenia energii. Wsparcie kogeneracji, podobnie jak wsparcie odnawialnych źródeł energii, opiera się na systemie świadectw pochodzenia (tzw. certyfikatów). Wytwórca energii z kogeneracji oraz energii ze źródeł odnawialnych może się ubiegać o świadectwa pochodzenia energii, z którymi wiążą się prawa majątkowe. Za wytworzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biogazu) przyznawane są popularnie nazywane „Zielone certyfikaty”, natomiast za wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji przyznawane są tzw. żółte, fioletowe lub czerwone certyfikaty. Kolor certyfikatu (rodzaj świadectwa) zależy od paliwa oraz sposobu wykorzystanego w wytworzeniu energii w kogeneracji. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za produkcję energii elektrycznej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii otrzymuje świadectwa oznaczone symbolem PMOZE (zielone certyfikaty) oraz świadectwa oznaczone symbolem PMGM (żółte certyfikaty). Prawa majątkowe wynikające z posiadanych świadectw sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2018-05-02 10:57
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 6 osób, dzisiaj odwiedziło nas 330 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 820 742 osoby.