Osoby sprawujące funkcje w organach

SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI jako ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Związku

Andrzej Kotala - Przewodniczący Zarządu SChŚZWiK
Daniel Beger - Z-ca Przewodniczącego Zarządu SChŚZWiK
Waldemar Kołodziej - Członek Zarządu SChŚZWiK

RADA NADZORCZA

Małgorzata Kern - Przewodniczący Rady Nadzorczej ChŚPWiK Sp. z o.o.
Michał Kaczyński - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ChŚPWiK Sp. z o.o.
Paweł Larisch - Członek Rady Nadzorczej ChŚPWiK Sp. z o.o.
Przemysław Ramos - Członek Rady Nadzorczej ChŚPWiK Sp. z o.o.                         
 
ZARZĄD SPÓŁKI

Bartosz Satała- Prezes Zarządu 

 Opublikował: Daria Lorek
Publikacja dnia: 02.01.2020
Podpisał: Daria Lorek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 12 197