Rejestry,ewidencje i archiwa

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje :

* rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
* rejestr wydawanych warunków i uzgodnień
* rejestr zgody na wykonanie przyłączy wod - kan
* rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
* ewidencja odbiorców usług
* rejestr wystawionych faktur
* rejestr odczytów stanów wodomierzy
* ewidencja zapłat należności
* rejestr wszystkich umów zawartych przez Spółkę
* ewidencja osób przetwarzających dane osobowe

Spółka prowadzi archiwum ogólne oraz archiwum techniczne.


Opublikował: Daria Lorek
Publikacja dnia: 20.05.2010
Podpisał: Daria Lorek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 10324
20.02.2020 // www.chspwik.pl/smodbip