Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.652.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 33 826 (trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej po 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) każdy udział.


Opublikował: Daria Lorek
Publikacja dnia: 22.04.2010
Podpisał: Daria Lorek
Dokument z dnia: 08.03.2010
Dokument oglądany razy: 10670
20.02.2020 // www.chspwik.pl/smodbip