vOtr7ErYSb7WFuZqWBjAzmxB8dOEzExjTpSzFkfmHIU

HcBb-pmovtSloX-ymFdKRHCPLQVNmp7AnJDYQ4CZgK4

Mzp-poJv0tx2Nu0zgf4zs3hMexNuNwAnl6CE1ykPJM8

NXfEhMuieZFTap2VrU1uUhgx4ccr0CRHQsS12PrJJjU

niqIHatjCH1aAScBG4-d-xiFl_r8WlrdhYiJXNZGoCQ

ISO 9001

ISO 9001 jako potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez
ChŚPWiK Sp. z o.o.

 

Norma ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad milionem certyfikowanych organizacji w 180 krajach na całym świecie.

Organizacja posiadająca certyfikowany system ISO 9001 jest w stanie osiągnąć wyższy poziom produktywności, sprawności organizacyjnej i jakości produktów czy usług.

W tym miejscu z przyjemnością pragniemy poinformować naszych Szanownych Klientów, iż już od blisko dwóch lat posiadamy wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą jakości ISO 9001.

Zarząd Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjął już w sierpniu 2014r. Politykę Jakości, w której zobowiązuje się do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców oraz deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej w regionie.

W pierwszych dniach września 2015r., w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, który oceniała prestiżowa jednostka certyfikująca TȔV SȔD Polska
Sp. z o.o.
W ciągu trzech dni zespół auditorów ocenił dynamikę zarządzania Spółką, wybrane procesy i podprocesy systemowe.
Auditowane obszary zostały uznane za efektywne, a cele zawarte w Polityce Jakości jako wspierające osiąganie celów strategicznych przy jednoczesnym ukierunkowaniu na Klienta.
Wdrażanie nowoczesnych technologii, prowadzenie przejrzystej i zrównoważonej polityki cenowej, podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności to tylko wybrane przykłady z wielu dowodów potwierdzających nasze ukierunkowanie na wysoką jakość.
Przeprowadzający audit stwierdzili, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi nierozerwalny element funkcjonującego już w Przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Pozytywna ocena uzyskana przez jednostkę certyfikującą potwierdziła, że Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. świadczy usługi na najwyższym poziomie i stanowi jednocześnie dowód konsekwentnego dążenia do doskonalenia firmy oraz spełniania oczekiwań klientów.

Tym samym ChŚPWiK Sp. z o.o. otrzymała rekomendację do utrzymania ważności certyfikatu.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż w parze z wysoką jakością świadczonych usług idą działania w kierunku poszanowania środowiska i optymalizacji zużycia energii, czego świadectwem są wdrożone systemy zgodne z wymogami norm ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i ISO 50001 (System Zarządzania Energią).

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2016-01-11 13:29
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie ogląda naszą stronę 1 osoba, dzisiaj odwiedziło nas 865 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 208 400 osób.