wQhRX1q6ZuCHgyo8m0HZ4zmyGH_-bmTzp26KVa9QS-c

3mnoBLPiuW3s_9pah7woSqm_U0yTI-t0biAPle2_xkc

3dAGCe56LiQFIXwsxnL7dyrx0zj9vkIGXn7OMC014sM

UNpaIwE_zzx7kQWFcS5w1Bwd02HSkLc8r6259EMUyQ8

0DTZuVM1klvlisomxp5StLd1mhIPlojmOEvid3lyXzg

ISO 50001

ISO 50001 kolejny po ISO 9001 i 14001 wdrożony certyfikat w ChŚPWiK

W dzisiejszych czasach nie  sposób sobie wyobrazić życia bez wykorzystania energii. Jest to dla nas tak samo niezbędne jak picie wody, czy oddychanie tlenem. Jednak współczesne społeczeństwo musi mieć również świadomość, iż konsumpcja energii wiąże się z emisją gazów cieplarnianych oraz zużyciem zasobów naturalnych. Energia stała się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw. Oszczędność energii przekłada się na znaczące oszczędności kosztów operacyjnych.

ISO 50001 to uznawany na całym świecie system zarządzania energią (Energy Management System - EnMS) opublikowany przez ISO (International Organization of Standardization – Międzynarodową Organizację Normalizacyjną). Norma PN-EN ISO 50001:2012 wprowadza i opisuje pojęcie zarządzania energią oraz określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na ciągłą poprawę efektywności użytkowania energii, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych i innych wymagań, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

Nadrzędne wymagania prawne, wynikające z prawodawstwa UE, nakładają na duże przedsiębiorstwa, tj. takie, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników oraz spełniają odpowiednie wymagania finansowe i pozostałe warunki określone w art. 3 załącznika nr I rozporządzenia WE 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. w terminie do dnia 5 grudnia 2015 roku, przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego!

Duże przedsiębiorstwa, są zwolnione z w/w obowiązków, jeśli posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą System Zarządzania Energią oparty o wymagania normy PN-EN ISO 50001:2012. Z przyjemnością pragniemy wszystkim zainteresowanym stronom zakomunikować, iż na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w pierwszych dniach września 2015r. pomyślnie przeprowadzono proces certyfikacji w ramach ISO 50001.

ISO 50001 Znak certyfikacji ISO 50001 nadany przez niezależną i renomowaną jednostkę certyfikującą TȔV SȔD Polska Sp. z o.o. jest dowodem potwierdzającym zaangażowanie pracowników Oczyszczalni Ścieków ”Klimzowiec” w kwestie energetyczne i zdolność do ciągłego doskonalenia procesów i przemian energetycznych.

Zarząd Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjął w czerwcu 2015r. Politykę Energetyczną, w której deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z poprawą wyniku energetycznego i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania energią na Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”.

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia czynników energetycznych pozwoliły w ciągu dwóch lat (2012-2014) ograniczyć roczne wydatki na zakup energii elektrycznej o ponad 800 tyś. zł. Jednocześnie wdrożone rozwiązania i technologie na Oczyszczalni, będące przedmiotem oceny przez jednostkę certyfikującą, przyczyniły się w sposób diametralny do zmniejszenia zakupu energii elektrycznej od podmiotów zewnętrznych. Dzięki pracy i zaangażowaniu zespołu pracowników Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w roku 2014 z własnej produkcji pokryto zapotrzebowanie w 41,18% na energię elektryczną i w 76,76% zapotrzebowanie na ciepło. Natomiast po 10 miesiącach 2015 roku pokryto zapotrzebowanie na energię elektryczną w 48,38%, a na ciepło w 76,51%.

Współpraca ze środowiskiem naukowym, edukacja ekologiczna oraz rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania stoją na bardzo wysokim poziomie. Polecamy możliwość zapoznania się z charakterem pracy na Oczyszczalni poprzez zorganizowane wycieczki uczniów, studentów, jak również seniorów.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2016-01-05 13:37
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie ogląda naszą stronę 1 osoba, dzisiaj odwiedziło nas 857 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 208 392 osoby.