oGXIrs2QUoVnS_9SW1PlW4hhuJx62dy3eVFLwggKPEU

UMAc1mK-eX_sDchIPiRUZwe1jOKSN4pZqEsrPfADJdg

zrTD0h7ucI7QE8bp8jglvGzwF7QpnAESI_T-nEdQXTc

8CVstSxtFbDI0CYagMDLj4PPq2ulAhwcu9k52yzwklU

jX9Lfw0pS6w9QORMCo3iECHi3ul8TGYt0gEp6H5eDyw

Jakość wody

Kontrola jakości wody

Laboratorium CHŚPWIK prowadzi kontrolę jakości wody w ramach monitoringu wewnętrznego (monitoring kontrolny oraz monitoring przeglądowy) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015, poz. 1989).

Badania obejmują analizy fizykochemiczne oraz bakteriologiczne próbek wody ze studni wodomierzowych, przyłączy wodomierzowych oraz zastępczych punktów poboru wody.

W ramach realizacji powyższego celu, co roku opracowywane są w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie szczegółowe Harmonogramy pobierania i badania próbek, uwzględniające min. wszystkie strefy zasilania oraz rozmieszczenie punktów równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia w wodę w ilości wymaganej przez rozporządzenie.

Ponadto Państwowa Powiatowa Inspekcja w Chorzowie realizuje własny Harmonogram monitoringu jakości sanitarnej wody na dany rok i jest on sukcesywnie realizowany zgodnie z w/w rozporządzeniem.

 


drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Marcin Kubik 2016-10-04 10:27
na górę strony wstecz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej działalności, dodaj swój adres e-mail do usługi newslettera

Polityka prywatności

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Dyrekcja

ul. Składowa 1, 41 - 500 Chorzów, tel.: +48 32 34 94 622, fax. +48 32 34 94 624,
e-mail: sekretariat@chspwik.pl


Aktualnie oglądają naszą stronę 5 osób, dzisiaj odwiedziło nas 1086 osób, wszystkich przeglądających naszą stronę od powstania serwisu było 1 270 459 osób.